Upadłość Konsumencka Sanok

https://sites.google.com/view/upadlosckonsumenckasanok/

Upadłość Konsumencka Sanok Celem firmy jest pomoc w przygotowaniu upadłości konsumenckiej naszych Klientów. Usługa obejmuje m.in. sporządzenie zestawienia aktywów i pasywów, wyliczenie zadłużenia, sporządzenie ogłoszenia o upadłości, przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów do złożenia w sekretariacie sądu, przygotowanie wniosku o upadłość konsumencką do złożenia w Sądzie Rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania dłużnika, poszukiwanie majątku dłużnika, przygotowanie wniosku o ustanowienie syndyka masy upadłościowej.

They posted on the same topic

Trackback URL : https://prawnikrzeszow404.bravejournal.net/trackback/8653698

This post's comments feed